Tuoteryhmät

Yhteystiedot

 • Jokiniemi Motors Oy, PL132, Mäntylänkatu 3 60101 Seinäjoki
 • Avoinna: Ark. 9 - 17, la 10 - 14
 • Laitemyynti: Puh. 010 3280080
 • Julius Kivipelto Puh. 010 3280084
 • Hannu Kuusela Puh. 010 3280082
 • Petri Hanhisalo Puh. 010 3280085
 • Pasi Jokiniemi Puh. 010 3280081
 • Ajovarusteet: Puh. 0505794975 / Nico Tarhanen                    
 • Huolto 010 3280093
 • Juha Passiniemi Puh. 010 3280089
 • Varaosat 010 3280090
 • Olli-Matti Heikkilä Puh. 010 3280088
 • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jokiniemimotors.fi         

Ostamme pyöräsi

Hae rahoitus

Lisätiedot

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Jokiniemi Motors Oy

PL 132, Mäntylänkatu 3

60101 Seinäjoki

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakkaan henkilötietoja käytetään myyntitilauksen, tuotteiden toimituksen, tuotetakuun ylläpitämisen, rahoitussopimuksen, laskutuksen, saatavien perinnän, asiakaspalvelun, asiakassuhteen, verkkokaupan ylläpidon ja raportoinnin hoitamiseen.

Tietojen käsittely perustuu asiakasta koskevan sopimuksen (myyntitilaus, tuotetakuu) noudattamiseen sekä lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitolakiin. Sopimuksen tekeminen edellyttää, että asiakkaan on annettava sopimuksen tekemiseksi tarvittavat tiedot.

Jokiniemi Motors Oy ei käytä profilointia tai automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

 

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, asiakasnumero, laskutusosoite sekä toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, sukupuoli, asiointikieli, verkkokaupan käyttäjätunnus, IP-osoite, verkkokaupan kirjautumisloki, verkkokaupan ostoskorit, tilaukset, maksutapahtumat, asiakkaan kanssa käyty viestintä.

Rahoitussopimusta varten kerätyt henkilötiedot eivät kuulu Jokiniemi Motors Oy:n asiakasrekisteriin vaan rahoittajan rekisteriin. Tiedot syötetään rahoittajan järjestelmään, ja jäljennöstä rahoitushakemuksesta säilytetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot ovat pääasiassa peräisin asiakkaalta itseltään sekä ajoneuvoihin liittyen Trafilta.

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset sekä tietojen sijainti

Asiakastietoja luovutetaan eteenpäin seuraaville osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Tuotteen maahantuoja, jos maahantuojan tuotetakuu edellyttää tietojen luovuttamista
 • Rahoitusyhtiö, jos asiakas haluaa rahoituksen tuotteelle
 • Katsastusasema/Trafi, jos Jokiniemi Motors Oy hoitaa ajoneuvon rekisteröinnin
 • Vakuutusyhtiö, jos tehdään vakuutussopimus ajoneuvolle
 • Perintätoimisto, jos laskun maksu viivästyy

Seuraavat osapuolet osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn Jokiniemi Motors Oy:n vastuulla:

 • verkkokaupan maksunvälityspalvelu
 • ohjelmistotoimittaja
 • verkkokaupan analytiikkayhteistyökumppani
 • tilitoimisto

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Jokiniemi Motors Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, joilla mahdollistetaan verkkokauppamme tekninen toimivuus sekä sujuva asiakaskokemus. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden tietojen avulla palvelin pystyy tunnistamaan asiakkaan verkossa. Evästeitä tarvitaan esimerkiksi verkkokaupan sisäänkirjautumiseen, ostoskorin toimintaan sekä muihin välttämättömiin toimintoihin.

Analytiikkayhteistyökumppanit käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita asiakkaan toiminnan seurantaan. Nämä tekniikat auttavat keräämään analytiikkaa palveluiden käytöstä, jolloin pystytään paremmin ymmärtämään asiakkaita ja kehittämään palveluita asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Evästeiden käyttöä voi normaalisti hallinnoida oman verkkoselaimen asetuksissa.

 

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään pääasiassa asiakassuhteen ylläpitämisen ja kirjanpitolain vaatima aika. Kirjanpitolaki vaatii, että liiketapahtumia todentavat tositteet, niitä koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen

Asiakkaalla on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista, oikeus virheellisten tietojen oikaisemiseen sekä oikeus ilman oikeusperustetta käsiteltävien henkilötietojen poistamiseen.

 

Jos asiakas haluaa saada jäljennöksen itseään koskevista tiedoista, pyytää virheellisten tietojen poistamista tai sellaisten tietojen poistamista, joita käsitellään hänen mielestään ilman oikeusperustetta, hänen tulee lähettää esittää pyyntö lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti(at)jokiniemimotors.fi pyynnöstä riippuen otsikolla ”Omien tietojen pyytäminen”, ”Tietojen oikaiseminen” tai ”Tietojen poistaminen”. Pyynnön voi esittää myös lähettämällä kirjeen Jokiniemi Motors Oy:n postiosoitteeseen tai kirjallisesti myyntipisteen asiakaspalvelussa. Pyynnön yhteydessä asiakasta voidaan velvoittaa todentamaan henkilöllisyytensä. Pyyntöön vastataan kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

 

Valvontaviranomainen

Henkilötietojen käsittelyä valvoo Tietosuojavaltuutetun toimisto. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.